Rekuperácia

Rekuperačná jednotka má za úlohu vymieňať odpadový vzduch z miestnosti za čerstvý vzduch z exteriéru s minimálnou stratou energie. Súčasťou rekuperačné jednotky sú aj filtre, ktoré nasávaný vzduch čistí od prachu, peľov a ďalších nečistôt. 

Rekuperačný systém

Ide o zariadenie pre vetranie s minimálnym únikom tepla. Tento systém pracuje na základe výmenníka tepla, ktorý tým, že z odvádzaného vzduchu odoberá teplo, prípadne ho v sebe akumuluje a odovzdáva ho do čerstvého vzduchu privádzaného z vonkajšieho prostredia do interiéru, minimalizuje tepelné straty, ktoré by vznikali pri potrebe privádzaný čerstvý vzduch ohrievať na požadovanú teplotu. Nevzniká teda efekt prudkého ochladenia v interiéri ako v prípade bežného vetrania oknami.

Pre lepšie pochopenie fungovania poslúži vzorový príklad kde uvažujeme s extrémnou zimou s -20°C vo vonkajšom prostredí a +22 v interiéri domácnosti. Do vonkajšieho prostredia odovzdáme cez rekuperátor vzduch s teplotou +22°C, teplo zo vzduchu sa akumuluje do výmenníka rekuperátora a zohreje ho na približne +22°C následne cez ďalší vzduchový kanál privedieme cez rekuperátor vzduch s teplotou -20°C, ten sa v rekuperátore zohreje na približne +1°C a ten doohrejeme na izbovú teplotu. Ušetrili sme tak cca 40-50% výdavkov na doohrev čerstvého vzduchu.

Rozdiel medzi centrálnou a lokálnou rekuperáciou si môžete prečítať na našom blogu tu.